Kontakt

W sprawach obsługi sieci lub franczyzy prosimy o kontakt z:
Michał Świder
Menadżer ds. rozwoju sieci
tel. 535 992 556
michal@gangleona.pl

Dane do korespondencji:
Queen Sp. z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łąkowa 11
(S14 Office Park Sp. z o.o.)

QUEEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach przy ulicy Łódzkiej 38 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592036, NIP 8331399974, REGON 361894271