Kontakt

W sprawach obsługi sieci lub franczyzy prosimy o kontakt z: 
Wojtkiem
Menadżer ds. rozwoju sieci
tel.797 172 772
centrala@gangleona.pl

Dane do korespondencji:
INVOMEDIA S.A.
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łąkowa 11
(S14 Office Park Sp. z o.o.)

 

„INVOMEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 85/87 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395217, NIP 5222971600, REGON 142819951.